Súgó

Az Arany-verstár művekből (többnyire versekből) és ezekhez tartozó megjelenésekből áll. A vers elvont entitás, a megjelenés pedig ennek egy adott időponthoz és hordozóhoz kötött reprezentációja. Például A betyár című vershez tartozó megjelenés (többek mellett) a cím nélküli, “Kondorosi csárda mellett” kezdősorú kézirat és a Népdalok című versciklus második egysége a Kisebb költemények 1856-os kiadásában. Egy műhöz tehát több megjelenés is tartozhat, ellenben egy megjelenés csak egy műhöz tartozik.

Versek

A Versek menüpont alatt betűrendben olvashatóak a vers- és műcímek, valamint az ezekhez kapcsolódó megjelenések. A megjelenések listájában az adott megjelenés címe előtt látható ikonok tájékoztatnak a megjelenés hordozójáról, amely lehet: kézirat (kézirat ikon), a szerző Arany életében megjelent, általa gondozott verseskötet (könyv ikon), az első kritikai kiadás (könyvjelzős könyv ikon), időszaki kiadvány vagy antológia, amelyben az adott mű legelőször napvilágot látott (újság ikon), hangzó feldolgozás (hangjegy ikon).

A nem Aranytól származó, de az Arany Dalgyűjteményében szereplő műcímek mögött csillag látható.

Kéziratok

A Kéziratok menüpont alatt Arany verseinek kéziratos megjelenéseit találjuk lelőhelyeik, azon belül pedig (ha vannak) az egyes kötetek szerint csoportosítva.

Dalgyűjtemény

A Dalgyűjtemény menüpont alatt az Arany János által gyűjtött és ismert dalok listája található műcímek, alattuk pedig megjelenési címek szerint. E megjelenések kivétel nélkül a Régi népdalok című kéziratkötet darabjai. Az Arany-verstárban ezek kiegészülnek modern kottaátirattal és hangzó anyagokkal.

Periodikumok,
antológiák

A Periodikumok, antológiák menü alatt szerepel azon kiadványok listája, melyekben Arany versei először napvilágot láttak. Az egyes kiadványok, amennyiben időszakosan jelentek meg, lapszámokká (itt: kötetekké) szerveződnek, az egyes kötetekre kattintva pedig a kötetben szereplő megjelenéseket láthatjuk. A lista csak azokat a lapszámkat tartalmazza, amelyekben Arany publikált.

Verseskötetek

A Verseskötetek menüpont alatt sorozatok szerint rendezve láthatóak az Arany életében, illetve közvetlenül a halála után megjelent kötetek, valamint az első kritikai kiadás kötetei. Az egyes kötetek adatai alatt olvasható a kötetben szereplő versek listája, ahonnan azok megjelenésekként érhetőek el.

Azon megjelenések esetében, amelyek valamilyen kéziratos vagy nyomtatott kötet tagjai, a honlapon kétoldalt egy-egy nyilat találunk, ez a kötet következő tételéhez vezeti az olvasót.